12
Aug

הצעת מחיר

הדמיה ממוחשבת : תהליך קבלת הצעת מחיר להדמיה ממוחשבות הוא מאוד מהיר. אני מבקשת סרטוטים של הנכס (עדיפות לקובץ AUTOCAD או PDF או גרמושקה). לאחר מכן את מה שאתם צריכים : את כמות התמונות, סרטון תדמית, סרטוטי קומה  וזהו ! אתם מקבלים את הצעת המחיר במסמך פורמלי אם התחייבות על תאריך סיום.

תהליך עיצוב פנים הוא תהליך משותף לנו וללקוחות , והוא מתחיל תמיד מביקור להתרשמות. בהמשך נערוך עמכם פגישה שמטרתה הבנת הצרכים והרצונות שלכם. בעזרת מפת מדידה ממוחשבת מיפוי וסרטוט. אנו נציג לכם כשתיים עד ארבע סקיצות, תלוי באפשרויות התכנוניות . לאחר הצגת הסקיצות תבחרו סקיצה מובילה שאותה אנו מעבדות והופכות להדמיה תלת-ממדית. ההדמיה התלת-ממדית היא מבחינתנו כלי עבודה המסייע לדייק ולקבל החלטות מסכמות לשלב התכנון.