12
Aug

תיקונים ושינויים

בשונה ממרבית המתחרים שלי בתחום, אני לא מגבילה בקמות השינויים והתיקונים במודל ההדמיות. הערך הכי חשוב שלי זה שלקוח מרוצה זה לקוח חוזר והמטרה העיקרית היא להגיע לתוצאה הלקוח ציפה לקבל