12
Aug

ביצוע

במהלך הפרויקט אני מקפידה לוודא מספר פעמים במהלך ההדמיה, את כיוון התוצאה כדי לקבל את התוצאה הנדרשת. במקרים מסוימים, שמצריכים עיצוב ספציפי כחלק מההדמיה, יש ברשותי קטלוג אונליין לכול 30,000 המודלים שאני עובדת איתם, הקטלוג נשלח ללקוח, מה שמאפשר בקלות לאדריכל, הקבלן, המעצב , לקוח לבחור סגנוני רהוט, שהכי שמתאים לו כחלק מההדמיה.

משך הפרויקטים תלוי ברמת המורכבות, ובניית המודלים הנלווים. מרבית הפרויקטים במוצעים בין 7-10 ימים.